Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Projectsubsidies Innovatieve Partnerprojecten toegekend

06.01.2020

De subsidieoproep Innovatieve Partnerprojecten laat diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit niet-culturele sectoren om innovatieve projecten op te starten.

Door expertise, infrastructuur of netwerken met elkaar te delen, creëert de subsidielijn spillovereffecten die zowel de cultuursector als andere sectoren in de toekomst kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling of productie van nieuwe realisaties.

Voor de derde ronde van de Innovatieve Partnerprojecten heeft de minister van cultuur beslist om 12 nieuwe projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 511.429,04 euro.

De organisaties zijn afkomstig uit kunsten, cultureel erfgoed en sociaal-cultureel werk. De projecten lopen maximaal drie jaar en ontvangen maximum 80.000 euro per project. Er werden samenwerkingen aangegaan met onderwijs, bijzondere jeugdzorg, informatica, de financiële sector, milieuverenigingen, enz.

Lees meer over de innovatieve partnerprojecten.