Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Prioriteiten Lets voorzitterschap EU voor cultuur en erfgoed

19.02.2015

Van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 vervult Letland voor de eerste keer in zijn geschiedenis het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Voor cultuur en erfgoed zal het Lets voorzitterschap prioriteit geven aan:

  • Ontwerpraadsconclusies over culturele en creatieve crossovers om innovatie, economische duurzaamheid en sociale inclusie te stimuleren
  • Opvolging van de raadsconclusies ‘cultural governance’ uit 2012 waarin ideeën stonden over betrouwbare en vergelijkbare statistieken voor cultuur en meer uitwisseling van onderzoeksresultaten
  • Opvolging van de rol van culturele en creatieve sectoren in de herziene EU2020-strategie (vervolg op het Italiaans voorzitterschap)

De Raad cultuur zal plaatsvinden op 19 mei 2015.

De belangrijkse conferenties in Riga zijn:

  • 9-10 maart 2015: “Strengthening the European audiovisual media market – for the development of the European identity”
  • 11-12 maart 2015: “Cultural and Creative Crossovers: partnering culture with other sectors to maximize creativity, growth and social innovation”
  • 12-13 maart 2015:  “Heritage, contemporary architecture and design in interaction”

Met de laatste conferentie “Heritage, contemporary architecture and design in interaction” wil het Lets voorzitterschap de discussie over een kwaliteitsvolle ontwikkeling van onze historische leefomgeving stimuleren. Ze focussen hierbij op de rol van hedendaagse architectuur en design in het aanvullen en ondersteunen van de bestaande historische waarden. De conferentie staat open voor officiële vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, beleidsmakers, erfgoedexperten, architecten, designers, lokale overheden, ruimtelijke planners en het middenveld.


Meer weten op de website van het Lets voorzitterschap van de EU.