Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Praktische infosessie Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit op 7 mei

02.04.2019

Begin dit jaar lanceerden het Departement Cultuur, Jeugd en Media en PACKED de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit. Culturele organisaties kunnen aan de hand van een reeks stellingen over beleid, interactie met doelgroepen, aanbod en dienstverlening, competenties en processen nagaan in welke mate zij zich al hebben aangepast aan de digitale realiteit.

Op basis van de behaalde score biedt de tool organisaties inspiratie en tips om hun digitale maturiteit te verbeteren. Indien voldoende organisaties de zelfevaluatietool gebruiken, wordt het mogelijk om scores te benchmarken. Met de zelfevaluatietool wil het departement culturele organisaties aanmoedigen om werk te maken van een digitale strategie op maat van hun organisatie.

Op dinsdag 7 mei organiseert PACKED een begeleide invulsessie voor organisaties uit de brede culturele sector. Tijdens de infosessie biedt PACKED extra verheldering bij de stellingen en begeleiding bij het invullen. Doel is dat alle deelnemers op het einde van de sessie een eerste zelfevaluatie voor hun organisatie hebben afgerond.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven kan door een mail te sturen naar Bart Magnus van PACKED.

Praktisch

Dinsdag 7 mei 2019, van 10.00 tot 12.30 uur
VIAA, Kleindokkaai 9, 9000 Gent.
Routebeschrijving