Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Pleidooi voor meer open data

28.06.2018
Pleidooi voor meer open data
Pleidooi voor meer open dataPleidooi voor meer open data

De Commissie Digitaal Erfgoed van de Taalunie publiceerde in juni 2018 het rapport aanbevelingen over open data in de cultuursector. Met dit rapport wil de commissie zowel de mensen in de cultuur- en erfgoedwereld als de beleidsmakers ervan doordringen dat open data in het belang zijn van onze kennismaatschappij. Met dit doel worden aanbevelingen verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De begrippen ‘collecties’ en ‘collectiegegevens’ worden in dit rapport ruim opgevat. Het betreft zowel gedigitaliseerde analoge collecties en collectiegegevens als born-digital collecties en collectiegegevens, en zowel materiaal met een erkende erfgoedstatus in erfgoedorganisaties als de culturele productie van de kunstensector.

Het openstellen en verbinden van erfgoedcollecties en collectiegegevens is als doelstelling onderdeel van zowel de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk in Vlaanderen als de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed in Nederland. De praktische uitwerking van die gedeelde beleidsdoelstelling is lopende en wordt vanwege de verschillende contexten technisch en organisatorisch anders ingevuld in Vlaanderen en Nederland. In Vlaanderen wordt, in samenwerking met o.a. Cultuurconnect, PACKED vzw, Publiq en VIAA, de implementatie van de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk in Vlaanderen voorbereid.

Het project Wiki Loves Heritage, dat recent door de Vlaamse overheid en Wikimedia België gelanceerd werd, kadert in deze aanbevelingen. Het is immers een vaststelling dat momenteel het hergebruik van open data vooralsnog onvoldoende zichtbaarheid krijgt.

Er zijn nog steeds te weinig voorbeelden van hoe op een voldoende grote schaal open data en content van culturele instellingen worden hergebruikt door andere culturele instellingen, op Wikimediaplatformen, in onderwijstoepassingen, in onderzoek enzovoort.

Om culturele instellingen binnen het informatiebeleid tot een gepast opendatabeleid te laten komen, is het belangrijk dat instellingen m.b.v. pilotprojecten experimenteren en onderzoeken welk beleid het best bij hen past. Met die pilotprojecten kunnen ook goede praktijken worden ontwikkeld die door anderen kunnen worden overgenomen. Het project Wiki Loves Heritage draagt hiertoe bij.