Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Peilen naar wensen en behoeften van vrijwilligers

29.03.2018

De Vlaamse overheid wil onder meer de drempels en onduidelijkheden wegwerken op terreinen waarmee vrijwilligers te maken krijgen. Ze wil ook hun papierwerk vereenvoudigen.

De Vlaamse overheid maakt werk van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Het is de bedoeling om, via samenwerking en overleg met alle betrokken instanties en overheden, tot een verbeterde omgeving en ondersteuning van het vrijwilligerswerk te komen. Zo gedijt het vrijwilligerswerk beter en voelen vrijwilligers zich meer gewaardeerd.

Lees meer