Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Overdracht audiovisuele kunsten naar VAF

01.08.2014

Een aantal audiovisuele materies die tot voor kort onder het Kunstendecreet vielen, vallen voortaan onder de bevoegdheid van het Vlaams Audiovisueel Fonds

Een aantal audiovisuele materies die tot voor kort onder het Kunstendecreet vielen, vallen voortaan onder de bevoegdheid van het Vlaams Audiovisueel FondsAlle betrokken organisaties zijn hierover al persoonlijk gecontacteerd.

Meer info