Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Oproep voor samenwerkingsprojecten Hauts-de-France en Vlaamse Gemeenschap

08.03.2018

Tot 1 april 2018 kunnen aanvragen voor bilaterale samenwerkingsprojecten worden ingediend voor culturele en artistieke projecten tussen de Vlaamse Gemeenschap en Hauts-de France. Het gaat om projecten die plaatsvinden tussen september 2018 en augustus 2019.

Een van de vereisten is dat die samenwerkingen bestaan uit minstens twee partners, één uit elke regio. Ook wordt verwacht dat de projecten volledig nieuw of voldoende vernieuwend zijn binnen een reeds bestaande samenwerking en dat ze de uitwisseling en mobiliteit bevorderen van culturele actoren en publiek uit beide regio’s. Extra positief zijn projecten die opkomend talent alle kansen bieden.

Projectaanvragers kunnen een eenmalige subsidie krijgen van 5.000 of 10.000 euro. Die bedragen worden gefinancierd vanuit beide regio’s.

De deadline voor de subsidieaanvraag is 1 april 2018.

Lees meer