Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Oprichtingsdecreet agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

25.07.2017
foto (c) Kristien Daem
foto (c) Kristien Daemfoto (c) Kristien Daem

In de beleidsbrief cultuur 2016-2017, drukte Sven Gatz de wil uit om samen met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) werk te maken van een aangepaste positionering en rechtsvorm van het museum. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

Over dit voorontwerp van oprichtingsdecreet wordt nog advies ingewonnen bij de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en daarna bij de Raad van State.