Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

O p e n b a ( a ) r : 5 open talks rond kunst in opdracht in de openbare ruimte

19.02.2015

Wat is het belang van de openbare ruimte? Welke rol kan kunst daarin spelen?
Wat betekent publiek opdrachtgeverschap vandaag? En wat doet kunst in opdracht voor het publiek ?

Naar aanleiding van thema's die zich aandienen in de vijf Pilootprojecten Kunst in Opdracht 'Meer dan Object'  gaan experten en publiek in gesprek met de betrokken opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars over de rol die kunst kan opnemen in de openbare ruimte zoals die zich in ons hedendaagse (verstedelijkte) landschap aandient.

19.03 - LANDSCHAP: kunstopdracht van de gemeente Herzele met de ontwikkeling van de landelijke dorpskern van Ressegem als aanleiding.
Kunstenaar Rudy Luijters in gesprek met de bemiddelaar Nils Van Beek (Taak) en kunstenaar David Helbich, beiden betrokken bij het kunstproject in de gemeente Herzele. Koen Brams modereert.

02.04 - GENTRIFICATION: kunstopdracht van projectontwikkelaar Tondelier nv samen met Stad Gent naar aanleiding van de (private) ontwikkeling van een nieuwe wijk met openbaar domein op de vroegere gasmetersite in Gent.
Cultuursocioloog Dr. Pascal Gielen in gesprek met Danielle van Zuijlen, curator en bemiddelaar van dit pilootproject op Tondelier.

23.04 - MONUMENT: kunstopdracht van Stad Genk met het Heilig Hart Monument als aanleiding voor het herdenken van het monument en onderzoeken van het monumentale in relatie met kunst in de publieke ruimte.
Theoreticus en criticus Prof. Dr. Bart Verschaffel in gesprek met de bemiddelaar voor deze opdracht architect, criticus en scenograaf Koen Van Synghel.

07.05 - METHODIEK OP SCHAAL: kunstopdracht van de Stad Aalst naar aanleiding van de stedelijke transformatie waarin ontwikkeling van de Dender-zone een speerpunt zal zijn
Directeur Stroom en bemiddelaar Arno van Roosmalen onderzoekt samen met projectleider en kunstenaar Wineke van Muiswinkel en andere gasten de uitdaging voor de kunst en zijn opdrachtgever in dit transformatieproces.

21.05 - OPENBAARHEID & COLLECTIE: kunstopdracht van de Provincie Antwerpen die de vraag stelt naar de openbaarheid van haar provinciale kunstcollectie naar aanleiding van de bouw van het nieuwe provinciehuis.
Gesprek met de kunstenaars (van zodra gekend) en met Middelheimmuseum waarvan directeur Sara Weyns als expert en bemiddelaar de Provincie in deze opdracht begeleidt. 

 

Praktisch

  • Locatie: Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij Brussel
  • Telkens op een donderdagavond van 17u tot 20u, met expertise, soep en drank
  • Inschrijven: via mail naar pilootprojecten@kunsten.be of per sms naar 0486 510 472 met vermelding van naam - datum talk - aantal personen.
    Snel inschrijven is aangewezen omdat er zich slechts 40 personen kunnen inschrijven..


Nieuwe publicatie Kunst in Opdracht!

Naar aanleiding van de boeklaunch van “Kunst in opdracht 2006 – 2013” organiseert de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het NICC een debat over de professionalisering van de materie kunst in opdracht.

Meer details kan u binnenkort lezen op de website van de Vlaamse Bouwmeester.

Book launch: donderdag 5 maart 2015, ook om 17u in het Atelier Bouwmeester.


Meer info

www.pilootprojectenkunst.be