Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Nieuwe selectieprocedure Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten 2021

25.02.2020
Nieuwe selectieprocedure Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten 2021
Nieuwe selectieprocedure Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten 2021Nieuwe selectieprocedure Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten 2021

De Biënnale van Venetië is een van de belangrijkste evenementen in de beeldende kunsten. Om de vier jaar krijgt Vlaanderen de kans om zich in het paviljoen te laten zien. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft samen met de jury de selectieprocedure voor de invulling van het Belgische paviljoen aangepast. Daarbij wordt afgestapt van de representatieve methode en wordt er meer gekeken naar een inhoudelijk concept. Een curator zal samen met een of meerdere kunstenaars een artistiek project uitwerken.

In de tentoonstellingen in het Belgische paviljoen van de voorgaande edities is een zekere lijn te zien. Doorgaans gaat het om solopresentaties van kunstenaars met een zekere naamsbekendheid. Dat leidde tot degelijke tentoonstellingen, waarvan sommige heel goed onthaald werden. Maar de aanpak is wel eerder conservatief waarbij het op voorhand duidelijk is wat voor soort tentoonstelling er in het paviljoen te zien zal zijn.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ging tijdens de zomer van 2019 in dialoog met een aantal personen uit ons kunstenveld die vertrouwd zijn met de Biënnale van Venetië. Ze kwamen met een aantal aanbevelingen voor een andere aanpak van de invulling van het Belgische paviljoen in 2021.

Curatorschap centraal 

Die nieuwe aanpak geeft de mogelijkheid expliciet vanuit een inhoudelijk idee te vertrekken met als doel een bijdrage te leveren aan het huidige internationale artistieke discours, aan iets wat in ons kunstenlandschap leeft of groeit en daardoor relevant is om in het Belgische paviljoen te tonen. De nadruk komt dan op het curatorschap te liggen. Daarom wil Vlaanderen voor 2021 vertrekken van een doordacht concept, uitgewerkt door een curator en een (aantal) kunstenaar(s) die samen een traject afleggen en elkaar versterken.

Deze meer discursieve invalshoek staat los van het format van de tentoonstelling (een solo, groepstentoonstelling of een andere invulling). Dit moet volgen uit het artistieke voorstel.

Het project moet wel rekening houden met het kader van de Biënnale. Venetië blijft enerzijds een ijkpunt voor het grote publiek, anderzijds is de Biënnale ook een ontmoetingsplek van de grote groep van duizenden professionelen die bepalen wat er gebeurt in de kunstwereld. Het project moet de intentie hebben om beiden aan te spreken. De curator moet in het paviljoen een totaliteit creëren in samenwerking met de kunstenaar(s); een combinatie van goede kunst die de geest prikkelt met een sterk verhaal in een leesbare presentatie.

De jury 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelde een jury samen die aan drie tot zes curatoren zal vragen om een concept uit te werken en dit voor te stellen. Op basis hiervan zal de jury in de loop van april 2020 een curator kiezen aan wie de opdracht voor de invulling van het Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten in 2021 zal gegeven worden.

Voor de samenstelling van de jury werd rekening gehouden met volgende competenties:

  • Kennis van het Vlaamse en Belgische kunstenveld
  • Kennis van de Biënnale van Venetië
  • Kennis van de diverse samenleving
  • Voeling met vernieuwende tendensen in het kunstenveld
  • Voeling met de kunstmarkt

De jury bestaat uit: Dirk De Wit (voorzitter), Jozefien Van Beek, Els Wuyts, Hicham Khalidi, Devrim Bayar, Zeynep Kubat, Sofie Van de Velde en Frank Benijts.