Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Nieuwe kunstwerken voor Collectie Vlaamse Gemeenschap

01.02.2019
foto © Maryam Najd - Mediterranean Blanket I
foto © Maryam Najd - Mediterranean Blanket Ifoto © Maryam Najd - Mediterranean Blanket I

Eind 2018 besliste de Vlaamse minister van Cultuur om 23 werken van 16 beeldende kunstenaars aan te kopen voor de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap.

De Collectie van de Vlaamse Gemeenschap is een kunstcollectie die door de Vlaamse over­heid wordt beheerd. Deze collectie moet een volledig en correct beeld geven van de kwali­teitsvolle kunst zoals die vandaag in Vlaanderen wordt beoefend, en die relevant is binnen de internationale context. Dankzij de aangekochte werken zal de collectie deze rol nog beter kunnen vervullen.

Voor deze aankopen had de minister een budget van € 250.000 ter beschikking. Voor het uitbouwen van zijn aankoopbeleid en het kiezen van de juiste werken liet hij zich adviseren door een commissie van drie professionele experten uit het veld van de heden­daagse beeldende kunst.

De minister is zeer tevreden over de aangekochte werken. “Het moet onze ambitie zijn om tegemoet te komen aan de hoge standaard die geldt voor een toonaangevende, publieke verzameling van actuele kunst. Voor het tweede jaar op rij heb ik niet enkel werken aangekocht van gevestigde namen die nog niet of onvoldoende in de collectie waren vertegenwoordigd, maar heb ik ook werken gekocht van beloftevol opkomend talent. Dit zullen immers de Topstukken van morgen zijn. Ook is er een gezond evenwicht tussen de verschillende disciplines en gehanteerde media. Naast diverse museale installaties komen videowerk, fotowerk, schilderwerk en de meer ambachtelijke kunstbeoefening voldoende aan bod.”

De minister verduidelijkt ook de beleidskeuzes die met deze nieuwe aankopen worden ingevuld. “Deze werken geven een correct beeld van ontwikkelingen in de kunst én in onze maatschappij, wat uiteraard niet los van elkaar gezien kan worden. Niet alleen is er opnieuw voldoende aandacht voor de etnisch-culturele diversiteit van de kunstenaars en van hun artistieke productie. Zowat twee derde van de aankopen zijn van de hand van vrouwelijke kunstenaars. Het gaat om jonge vrouwen die reeds in een vroeg stadium hun plaats in het professionele veld innemen, maar ook om kunstenaars uit eerdere generaties, maar van wie de kwaliteit van hun werk en hun belang voor de kunst pas recent zijn erkend. Door die oeuvres hun rechtmatige plaats in de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap te geven, zetten we niet alleen een historische lacune recht binnen de collectie zelf, maar helpen we – hopelijk – ook om hun positie in de canon te versterken.”

Deze aankopen ondersteunen de kunstenaars in kwestie immers niet enkel financieel. Door de opname van hun werk in de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap wordt ook de relevantie van hun werk erkend. Het positieve effect dat dit heeft op de (internationale) uitstraling van hun oeuvre, en van het Vlaamse kunstenveld in het algemeen, is niet te onderschatten. Bovendien worden de aangekochte werken toevertrouwd aan de verschil­lende hedendaagse kunstmusea die Vlaanderen rijk is. Zo worden zij op een goede manier bewaard en aan het publiek getoond.

De volledige lijst van aankopen:

 • Carlos Caballero
  “Constellated PG” (schilderwerk)
 • Ode De Kort
  “0O” (installatie)
  Untitled (video)
  “Circle 1” (foto)
 • Kasper De Vos
  “Antenna” (installatie)
  “Studie naar de anatomie van het zijn” (installatie)
 • Tatjana Gerhard
  Ohne Titel, 100 x 81 cm, TG-2016-015 (schilderwerk)
 • Ariane Loze
  “Impotence” (video)
 • Globe Aroma en Hana Miletić
  “txt, Is Not Written Plain” (installatie)
 • Nástio Mosquito
  “Transitory Suppository: Act #II No.Pruritus. No.Ani” (installatie)
  “Fuck Africa” (video)
 • Maryam Najd
  “Mediterranean Blanket I” (schilderwerk)
 • Otobong Nkanga
  “Tsumeb Fragments” (installatie)
 • Sophie Nys
  “Die Hütte” (video, incl. multiple)
  “Lochem” (installatie, incl. video “Full of Piss and Vinegar”)
 • Mira Sanders
  “Inland Voyages in an Inland Voyage” (installatie)
 • Frank Theys
  “Dr. Yang Dan’s Cat Scan” (mixed-media installatie)
 • Hannelore Van Dijck
  “1 Flag” (installatie)
 • Catharina van Eetvelde
  “ilk<egg_contrapunctus>preparation<chorus>” (installatie)
 • Sine Van Menxel
  “delen/parts” (foto)
  “circles” (foto)
 • Dirk Zoete
  “Senhor Palhaço” (sculptuur)
  17 houtsneden “Bijloke-serie” (reeks)