Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Ministers Crevits en Gatz brengen meer cultuur naar school

21.02.2017
Cultuur naar school
Cultuur naar schoolCultuur naar school

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Cultuur Sven Gatz hebben in het Vlaams Parlement toegelicht hoe ze met investeringen in cultuureducatie meer leerlingen zin willen doen krijgen in cultuur. Ze stelden er hun actieplan voor dat cultuurorganisaties en leerkrachten dichter bij elkaar brengen en ideeën aanreikt om cultuur tastbaarder te maken in het onderwijs.

Vorig najaar heeft de Vlaamse Regering het actieplan Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter (PDF) goedgekeurd. Via dit plan versterken de Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur Hilde Crevits en Sven Gatz hun samenwerking. De ambitie is om elk kind, elke jongere mee te laten genieten van cultuur, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond.