Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Minister van Cultuur beslist over extra ronde projectsubsidies Kunstendecreet 2019

09.05.2019

De Vlaamse minister van Cultuur heeft principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde bis van projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2019.

Vanaf 2019 is het aantal rondes binnen het Kunstendecreet herleid naar twee, en dit voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuen en projectsubsidies voor organisaties. Bij wijze van overgangsmaatregel werd nog éénmaal een bijkomende ronde voor kunstenaars georganiseerd (1ste ronde bis) voor de aanvraag van een beurs of projectsubsidie die max. 15.000 euro bedraagt.

Voor deze eerste ronde bis werden 243 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om 69 aanvragen te ondersteunen voor een totaalbedrag van 760.700 euro, waarvan:

  • 46 kortlopende beurzen: 519.700 euro
  • 1 meerjarige beurs: 15.000 euro
  • 22 projecten van kunstenaars: 226.000 euro.

Bekijk het volledige overzicht van beurzen en projecten binnen ronde 1 bis (2019).

Voor zijn beslissing over de 1ste ronde bis 2019 ging de minister uit van de volgende principes:

  • Alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
  • Alle projecten voor individuele kunstenaars met een beoordeling tot en met de categorie 7, artistiek advies ‘goed’, zakelijk advies ‘voldoende’, ontvangen eveneens een subsidie. Het bedrag van die subsidie is gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag.

De beslissing over de tweede ronde 2019 beurzen en projectsubsidies, uiterste indiendatum 15 maart 2019, zal ten laatste op 15 juli 2019 genomen worden.   

De eerstvolgende indiendatum is 15 september 2019 voor beurzen en projecten die starten in de eerste jaarhelft 2020 - beslissing 15 januari 2020.