Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Minister Gatz zorgt voor warme overdracht cultuursubsidies provincies

24.11.2017
Minister Sven Gatz
Minister Sven GatzMinister Sven Gatz

Zoals in het Vlaams regeerakkoord is afgesproken, worden de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. De middelen die werden voorzien door de provincies voor cultuur, worden in 2018 en 2019 behouden. In 2020 komt er een nieuw decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid waar organisaties op kunnen intekenen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist.

Eerder al liet minister van Cultuur Sven Gatz weten dat hij, in het kader van de afslanking van de provincies op het vlak van de persoonsgebonden bevoegdheden, zou zorgen voor een continuering van de initiatieven die de provincies overdragen.

 

Structurele subsidies

Een belangrijk onderdeel bij die overdracht (naast de provinciale instellingen) zijn de structurele subsidies voor cultuur die steeds toegekend werden door de provincies. Die middelen zullen voor 2018 en 2019 voortgezet worden door de Vlaamse overheid. In 2020 komt er een nieuw decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid waar cultuurorganisaties een dossier voor kunnen indienen. 

De structurele subsidies voor film en letteren worden toegewezen aan het Vlaams Audiovisueel Fonds en het Fonds voor de Letteren die eveneens zullen continueren naar de betrokken instellingen.

 

Projectsubsidies

Voor culturele projecten van bovenlokaal belang is er een transitiereglement voor de jaren 2018 en 2019. Culturele projecten kunnen hiervoor de komende twee jaar vier keer subsidies aanvragen. Deze projecten konden een eerste keer indienen op 1 oktober 2017, momenteel worden deze beoordeeld door de administratie. De minister zal hierover beslissen tegen midden december.  

 

Instellingen

Naast de structurele subsidies en projecten, zijn er ook 19 provinciale instellingen die door enerzijds steden en gemeenten en anderzijds door Vlaanderen worden overgenomen. 

Op de Vlaamse Regering van afgelopen vrijdag werden alvast een aantal maatregelen vastgelegd voor de 8 instellingen (Roger Raveelmuseum, Mu.Zee, Permekemuseum, Architectuurarchief Antwerpen, Collectie Bulskampveld, Lijsternest, Emile Verhaerenmuseum, Z33 en jeugdverblijf Hanenbos) die Vlaanderen overneemt zodat ook die overgang vlot kan verlopen.

 

Meer info

Documenten van de Vlaamse Regering(link is external)

Beleidskeuzes overdracht cultuur en jeugd