De aanvragers vormden een brede mix van kleine verenigingen, professionele kunstenhuizen en lokale besturen, verspreid over heel Vlaanderen en alle sectoren. In totaal waren er 53 aanvragen uit Antwerpen (27%), 7 uit Brussel (4%), 31 uit Limburg (16%), 63 uit Oost-Vlaanderen (32%), 20 uit Vlaams-Brabant (10%) en 20 uit West-Vlaanderen (10%). 15% van de aanvragen komt uit de sector van de amateurkunsten, 5 % uit de circussector, 17 % uit lokaal cultuurbeleid, 35% uit de kunstensector, 18% uit sociaal-cultureel werk en 11% uit de cultureel erfgoedsector. De gevraagde subsidiebedragen varieerden tussen € 630 en € 25.000.

Uiteindelijk werden 128 dossiers positief beoordeeld door de minister, voor een totaalbedrag van € 1.785.269,64. Van alle goedgekeurde aanvragen waren er 30 uit Antwerpen (23%), 3 uit Brussel (2%), 22 uit Limburg (17%), 46 uit Oost-Vlaanderen (36%), 15 uit Vlaams-Brabant (12%) en 12 uit West-Vlaanderen (10%). 14% van de aanvragen situeerden zich in de amateurkunsten, 5% in circuswereld, 18% in het lokaal cultuurbeleid, 37% in de kunsten, 14% in het sociaal-cultureel werk en 12% in het cultureel erfgoed.

Lees meer