Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Mappingonderzoek 'Kunst in opdracht in de publieke ruimte'

30.09.2019

Het Platform Kunst in Opdracht wil in kaart brengen welke actoren (uit de culturele sector, in lokale overheden, professionele actoren), initiatieven en instrumenten een rol spelen bij een traject Kunst in Opdracht. Bedoeling is op die manier mogelijke opdrachtgevers buiten de kunstensector in de toekomst beter te kunnen begeleiden.

Was u of uw organisatie de afgelopen vijftien jaar betrokken bij de realisatie van een kunstopdracht in de publieke ruimte? Neem dan deel aan de online bevraging.