Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Mappingonderzoek kunst in opdracht in de publieke ruimte

18.09.2019
Mappingonderzoek kunst in opdracht in de publieke ruimte
Mappingonderzoek kunst in opdracht in de publieke ruimteMappingonderzoek kunst in opdracht in de publieke ruimte

Het Platform Kunst in Opdracht wil de elementen in kaart brengen die met betrekking tot de materie ‘Kunst in Opdracht in de publieke ruimte’ een rol spelen in: het culturele veld, het veld van lokale overheden en opdrachtgevers, en het veld van actoren die zich professioneel manifesteren in de publieke ruimte. In het kader daarvan wordt in samenwerking met IDEA Consult een landelijke bevraging gelanceerd.

Wat wordt onderzocht en waarom?

Het onderzoek focust op de actoren, initiatieven en instrumenten die eigen zijn aan een traject ‘Kunst in Opdracht in de publieke ruimte’. Het doel is om in de toekomst, potentiële opdrachtgevers buiten de kunstensector beter te kunnen begeleiden bij kunstopdrachten in de publieke ruimte.

Heeft u ervaring met kunst in opdracht in de publieke ruimte?

Indien u of uw organisatie in de afgelopen 15 jaar betrokken was bij de realisatie van kunstopdrachten in de publieke ruimte (als opdrachtgever, projectmanager, artistiek deskundige, ontwerper, …), kunt u zeker bijdragen aan dit onderzoek. Neem deel aan de online bevraging.

De bevraging duurt ongeveer 10 minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt.