Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Landschapstekening Kunsten

03.10.2014
Grafisch ontwerp Studio Studio
Grafisch ontwerp Studio StudioGrafisch ontwerp Studio Studio

Op 1 september 2014 werd de landschapstekening Kunsten voorgelegd aan Vlaams minister van Cultuur, Sven Gatz. 

De strategische visienota is de uitgewerkte beleidsvisie van de minister van Cultuur voor de kunsten. De nota wordt uiterlijk op 1 april 2015 voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Deze visienota is onder andere gebaseerd op de landschapstekening van het Kunstensteunpunt.

De landschapstekening geeft weer hoe het kunstenlandschap er op dit moment uitziet en bevat een sterkte-zwakteanalyse van de kunstensector in Vlaanderen.