Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Landschapstekening cultureel erfgoed

14.10.2014

De Adviescommissie cultureel erfgoed stelde een landschapstekening op van het via het Cultureel-erfgoeddecreet gesubsidieerde cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen.

Deze landschapstekening schetst een evolutie van het door Vlaanderen gesubsidieerde cultureel-erfgoedveld in de voorbije vijf jaar. De Adviescommissie maakt daarbij een analyse van die evolutie en geeft aanbevelingen voor de toekomst. 

Naast de uitgebreide landschapstekening (PDF) maakte de Adviescommissie ook een samenvatting van de voornaamste bevindingen (PDF).