Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Kwaliteit in cultuureducatie: sectormoment op donderdag 6 november

13.10.2014

Tijdens dit sectormoment zoomen we in op het centrale thema via inhoudelijk debat, inspirerende uitwisselingsmomenten en informele netwerking.

Daarbij komen vragen aan bod als:

  • Wat verstaan we onder ‘kwaliteit in cultuureducatie’?
  • Wat zijn de kwaliteitsverwachtingen en -eisen van de verschillende betrokken partijen?
  • Heeft een subsidiërende overheid daar een ander idee over dan gesubsidieerde organisaties met een cultuureducatief aanbod?
  • En wat denken de deelnemers zelf? Welke aspecten bepalen mee de kwaliteit? En zijn er verschillende lagen in kwaliteit?… 

In de namiddag zorgt Vitamine C voor een extra, internationale, dimensie met een keynote van Michaël Wimmer van het Oostenrijkse EDUCULT en een aantal praattafels met internationale gasten.

Daarnaast kan u ook kennismaken met de resultaten van de commissie Groeien in cultuur, die zich een jaar lang boog over het kwaliteitsvraagstuk, en de hierbij ontwikkelde instrumenten, namelijk de zelfscan en toolkit cultuureducatie.   

Aan het eind van de dag zal Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuureducatie 2013-2014 uitreiken, gevolgd door een receptie.

Meer informatie en inschrijven. De inschrijvingen worden afgesloten op donderdag 30 oktober 2014.

Het sectormoment cultuureducatie is een initiatief van ACCE (Ambtelijke Coördinatie CultuurEducatie) en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in samenwerking met Vitamine C.