Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Infonamiddagen architectuur en vormgeving

04.11.2014

Kunsten en Erfgoed en het VAi (Vlaams Architectuurinstituut) organiseren in het najaar / winter 2014 infonamiddagen voor de sector architectuur en vormgeving.

Cecile Jacobs (secretaris beoordelingscommissie architectuur en vormgeving) en/of Stefan Siffer (projectleider Vlaams Architectuurinstituut) beantwoorden uw vragen over het Kunstendecreet, de mogelijkheden tot financiële steun, het samenstellen van een dossier, verblijfcentra in het buitenland / internationale werkplaatsen, contactpersonen en -adressen, internationale samenwerking,…

U wordt persoonlijk ontvangen, niet in groep. Vooraf inschrijven is om organisatorische redenen noodzakelijk.

De eerstvolgende infonamiddagen vinden plaats op:

 • woensdag 19 november 2014, van 13u30 tot 17u30, in Antwerpen
  Plaats: Vlaams Architectuurinstituut, deSingel
  inlichtingen en inschrijvingen: Stefan Siffer, tel. 03 242 89 63
 • woensdag  17 december 2014, van 13u30 tot 17u30, in Brussel
  Plaats: Afdeling Kunsten, Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
  Inlichtingen en inschrijvingen: Cecile Jacobs, tel. 02 553 68 25
 • woensdag 14 januari 2015, van 13u30 tot 17u30, in Antwerpen
  Plaats: Vlaams Architectuurinstituut, deSingel
  inlichtingen en inschrijvingen: Stefan Siffer, tel. 03 242 89 63.