Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Infonamiddagen architectuur en vormgeving

21.08.2014

Kunsten en Erfgoed, het VAi (Vlaams Architectuurinstituut) en Ar-Tur vzw (Turnhout) organiseren in 2014 infonamiddagen voor de sector architectuur en vormgeving.

Kunsten en Erfgoed, het VAi (Vlaams Architectuurinstituut) en Ar-Tur vzw (Turnhout) organiseren in 2014 infonamiddagen voor de sector architectuur en vormgeving.

Cecile Jacobs (secretaris beoordelingscommissie architectuur en vormgeving) en/of Stefan Siffer (projectleider Vlaams Architectuurinstituut) beantwoorden uw vragen over:

 • het kunstendecreet
 • de mogelijkheden tot financiële steun
 • het samenstellen van een dossier
 • residenties in het buitenland / internationale werkplaatsen
 • contactpersonen en -adressen
 • internationale samenwerking,…

U wordt persoonlijk ontvangen, niet in groep. Vooraf inschrijven is om organisatorische redenen noodzakelijk.

De eerstvolgende infonamiddagen vinden plaats op:

 • woensdag 24 september 2014, van 13u30 tot 17u30, in Antwerpen
  plaats: Vlaams Architectuurinstituut, deSingel, 2000 Antwerpen
  inlichtingen en inschrijvingen: Stefan Siffer, tel. 03 242 89 63.
 • woensdag 15 oktober 2014,van 13u30 tot 17u30, in Brussel
  plaats: Afdeling Kunsten, Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel. 
  inlichtingen en inschrijvingen: Cecile Jacobs, tel. 02 553 68 25.