Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Indiendatum 'Doorbraaktrajecten voor individuele kunstenaars'

22.01.2019

De indiendatum voor de subsidielijn ‘Doorbraaktrajecten voor individuele kunstenaars’ is dit jaar vrijdag 15 maart 2019. Op die dag kan ze tot 23.59 uur via KIOSK aangevraagd worden.

Doorbraaktrajecten bieden individuele scheppende kunstenaars de mogelijkheid om zich in de markt te plaatsen in één of meer landen. Van de aanvragers wordt verwacht dat zij beschikken over internationaal potentieel en duidelijke mogelijkheden voor middellangetermijneffecten. Het gaat om een eenmalige subsidie tijdens een carrière en de eigen inbreng van de aanvrager moet minimaal een kwart van de totale kosten bedragen. Doorbraaktrajecten duren maximaal 2 jaar en starten ten vroegste op 1 september van het jaar van aanvraag.

Lees meer