Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Indiendatum 'Doorbraaktrajecten voor individuele kunstenaars'

13.04.2018

De subsidielijn 'Doorbraaktrajecten voor individuele kunstenaars' werd vorig jaar opgestart. Vermits het reglement nog in een experimentele fase zit, wordt de indiendatum - voorlopig - per jaar vastgelegd. Dit jaar is dat vrijdag 15 juni 2018. Op die dag kan ze tot 23.59 uur via KIOSK aangevraagd worden.

Doorbraaktrajecten bieden individuele scheppende kunstenaars de mogelijkheid om zich in de markt te plaatsen in één of meer landen. Van de aanvragers wordt verwacht dat zij beschikken over internationaal potentieel en duidelijke mogelijkheden voor middellangetermijneffecten. Het gaat om een eenmalige subsidie tijdens een carrière en de eigen inbreng van de aanvrager moet minimaal een kwart van de totale kosten bedragen.

Lees meer