Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Hoe ver staat jouw culturele organisatie op vlak van digitale ontwikkeling? Meet jouw Digitale Maturiteit!

18.01.2019
logo digitale maturiteit
logo digitale maturiteitlogo digitale maturiteit

Op het Cultuurforum 2020 werd de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit aan de cultuursector voorgesteld. Met deze tool kunnen organisaties uit het brede culturele veld in Vlaanderen en Brussel hun digitale maturiteit meten en vergelijken met dat van andere gelijkaardige organisaties in de sector.

Digitale technologieën transformeren de productie, distributie en beleving van cultuur steeds verder. Organisaties herdenken en innoveren dan ook best hun rol, opdracht en werkwijzen. De Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit helpt je hiermee op pad, en werkt als een kompas dat aangeeft hoe ver je als organisatie al staat en hoe je als organisatie kan werken aan je digitale maturiteit.

Digitale maturiteit is de mate waarin digitale technologie wordt geïmplementeerd in culturele organisaties op het vlak van informatiebeheer, beleid, procesmanagement, samenwerking en dienstverlening. Een digitaal mature organisatie hoeft niet noodzakelijk alles maximaal digitaal te doen. Belangrijk is dat organisaties op een doordachte manier omgaan met digitale evoluties en er mee aan de slag gaan waar dat nuttig is.

De zelfevaluatietool peilt naar vijf aspecten:

  • Hoe ga je beleidsmatig om met digitale evoluties? Denk je strategisch na over digitale aspecten binnen je organisatie?
  • Hoe maak je gebruik van digitale toepassingen om de interactie met je doelgroepen te verbeteren?
  • Kunnen een digitaal aanbod of een digitale dienstverlening een meerwaarde betekenen binnen je organisatie? Hoe ga je daar vandaag mee om?
  • Digitale maturiteit is niet enkel een zaak van tools, maar ook van mensen. Slaag je erin om de juiste capaciteiten in huis te halen om je doelstellingen te verwezenlijken?
  • Hoe organiseer je de digitale processen binnen je organisatie?

Makkelijk aan de slag

Het gebruik van de tool vergt geen specifieke voorkennis en vraagt geen al te grote tijdsinvestering (ongeveer een 30-tal minuten). Als organisatie krijg je een score op basis van je zelfevaluatie. Aan de hand van die score kan je jezelf vergelijken met andere (gelijkaardige) organisaties uit de sector. Je krijgt tips aangereikt om de aspecten aan te pakken waarop je organisatie minder goed scoort. Wanneer je later opnieuw gebruik maakt van de tool, kan je evalueren of en op welke vlakken je vooruitgang boekt. 

De Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit is een eerste actie die voortvloeit uit de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk. Met de zelfevaluatietool wil het Departement CJM culturele organisaties aanmoedigen om werk te maken van een digitale strategie op maat van hun organisatie. Daarnaast kan het departement de (geanonimiseerde) resultaten gebruiken om haar beleid te monitoren en gerichte digitale beleidsimpulsen te geven.

PACKED vzw werkte op vraag van het Departement CJM en op basis van input van een brede vertegenwoordiging uit de cultuursector het concept en de inhoud van de tool uit. PACKED geeft in de loop van 2019 infosessies (data worden later bekend gemaakt) en is ook steeds telefonisch te bereiken voor alle vragen over de tool.

Op 26/2 zijn PACKED en het departement aanwezig met een infostand op het inspiratiefestival van Cultuurconnect Dig It Up.


>> Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit