Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gezocht: beoordelaars voor de beoordelingscommissie Circus

24.01.2019

Het hedendaags circus in Vlaanderen is op alle niveaus in volle ontwikkeling en staat intussen ook op de internationale kaart.

Het hedendaags circus in Vlaanderen is op alle niveaus in volle ontwikkeling en staat intussen ook op de internationale kaart. De Vlaamse overheid wil de circuskunsten in Vlaanderen (link is external) stimuleren, ondersteunen en kansen bieden op verdere ontwikkeling, ontplooiing en groei.

Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van het Circusdecreet is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar kandidaten voor de beoordelingscommissie Circus. Het mandaat van de huidige commissieleden loopt immers af.

Duur mandaat

De beoordelingscommissie Circus bestaat uit een voorzitter en ten minste vier leden. Alle leden moeten expertise in het circusveld kunnen voorleggen. Het mandaat geldt voor de beoordeling van projecten die op het budgetjaar 2020 worden gefinancierd tijdens drie subsidierondes:

  • Subsidieronde met indiendatum 1 april 2019 (circusfestivals 2020)
  • Subsidieronde met indiendatum 1 oktober 2019 (projecten die starten 1ste jaarhelft 2020)
  • Subsidieronde met indiendatum 1 april 2020 (projecten die starten 2de jaarhelft 2020)

Het mandaat loopt tot eind 2020 aangezien we momenteel werken aan een wijziging van de regelgeving.
Voor het budgetjaar 2021 zal dan ook een nieuwe oproep gebeuren. Wie nu een mandaat krijgt toegewezen, zal zich opnieuw kandidaat kunnen stellen.

Vergoeding

Leden van de beoordelingscommissie ontvangen per vergadering een forfaitaire vergoeding van +/- 60 euro. De voorzitter ontvangt een vergoeding van +/- 90 euro. Ook verplaatsingskosten worden vergoed.

Stel je kandidaat via Iedereenkanzetelen.be

Heb je expertise in het circusveld? Kan je met een kritische blik projecten in de circussector evalueren en die mening zowel mondeling als schriftelijk gefundeerd formuleren? Meld je dan aan voor de beoordelingscommissie voor Circus via www.iedereenkanzetelen.be. Ben je al aangemeld op Iedereen kan Zetelen voor een andere commissie, ga dan naar jouw account en pas het aan.

Aanmelden voor de beoordelingscommissie circus kan tot en met 15 februari 2019.

Alle kandidaturen worden zorgvuldig gescreend. Op basis van het resultaat van die screening beslist minister van Cultuur Sven Gatz over de uiteindelijke benoeming van de beoordelaars. De nieuwe commissie gaat aan de slag vanaf april 2019.

Voor meer informatie kan je terecht bij Machteld De Smedt op het nummer 02 553 41 94 of via e-mail.