Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gatz kent projectsubsidies cultureel erfgoed toe

05.07.2017

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om voor een totaalbedrag van 302.338 euro subsidies toe te kennen aan 5 projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft 2017.

Deze projectsubsidies worden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet. Er zijn vier types projectsubsidies:

  • internationale cultureel-erfgoedprojecten;
  • ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten;
  • internationale projecten die cofinanciering vereisen;
  • niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

Elk jaar zijn er twee rondes voor deze projectsubsidies. Het totale budget voor de twee rondes bedraagt € 505.000. De indieningsdatum voor de eerste ronde van 2018 is op 15 september.


Hieronder vindt u het overzicht van de goedgekeurde aanvragen.INTERNATIONALE PROJECTEN

Vlaamse Kunstcollectie (VKC)

Implementatie van een datahub voor musea binnen de context van een referentie architectuur

Het project omvat het ontwerpen en ontwikkelen van een datahub voor museumdata. In fase 2 worden de data die in de eerste fase verzameld werden in de datahub inzichtelijk en beheersbaar gemaakt om ze vervolgens op het niveau van de collectiebeheersystemen verder te verrijken en indien nodig verder op te schonen.

Toegekend bedrag

 

90.338 euroPROJECTEN COFINANCIERING

Tapis plein

Intangible Cultural Heritage and Museums Project (acroniem: IMP)

Het Intangible cultural heritage & Museums Project werd geïnitieerd door Tapis plein vzw (projectleider) samen met een netwerk van internationale organisaties. Doel van dit project is om vanuit een internationaal lerend netwerk de rol van musea, museumprofessionals en professionals in internationaal cultureel erfgoed (ICE) te onderzoeken in relatie tot het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed van erfgoedgemeenschappen. Op internationale schaal wordt hiervoor aan expertise-uitwisseling en expertiseopbouw gedaan, praktijkkennis wordt gegenereerd en praktijkontwikkeling gestimuleerd omtrent het borgen van ICE in een museale context. 

Toegekend bedrag

 

160.000 euroNIET-PERIODIEKE PUBLICATIES

Uitgeverij Thoth

De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Schakels tussen verleden en heden

Dit boek biedt een uitgave van de volledige reeks zestiende-eeuwse stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Een omvattende collectie van alle kaarten ontbrak tot nu toe. Naast de kaarten bevat het boek ook een tekst rond structuren en ontwikkelingen van een stad.

Toegekend bedrag

 

9000 euro

 

Uitgeverij Kannibaal

Brieven aan Kunstenaars

'Brieven aan kunstenaars' is een publicatie met brieven naar kunstenaars, geschreven door de directeur van het S.M.A.K., Philippe Van Cauteren. Er is een selectie gemaakt van brieven naar een honderdtal kunstenaars.

Toegekend bedrag

 

3000 euroONTWIKKELINGSGERICHTE PROJECTEN

Stedelijke Musea Lier

Stadsmuseum Lier: een dynamisch participatief programma

De Stad Lier wil tegen 2018 een nieuw Stadsmuseum laten openen. Het project omvat het onderzoeken, ontwikkelen en uittesten van formats die toelaten om enerzijds de doelgroepen voor het nieuwe museum te verkennen en netwerken op te starten en anderzijds om methodieken uit te testen en proeven uit te voeren met het oog op een haalbare, duurzame toekomstige participatiewerking voor het museum. Deze aanvraag betreft de tweede en laatste fase van dit project.

Toegekend bedrag

 

40.000 euro