Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gatz breidt kunstcollectie Vlaamse Gemeenschap uit

02.12.2016
‘Der Souffleur des Ichts’ - Ante Timmermans
‘Der Souffleur des Ichts’ - Ante Timmermans‘Der Souffleur des Ichts’ - Ante Timmermans

Vorige week heeft minister van Cultuur Sven Gatz bekendgemaakt dat hij de kunstverzameling van de Vlaamse Gemeenschap verder wil uitbreiden. Daarvoor maakt hij elk jaar minstens 100.000 euro vrij. Minister Gatz besliste nu de kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap nog dit jaar uit te breiden met vijf werken van beeldend kunstenaars: Anouk De Clercq, Edith Dekyndt, Vincent Geykens, Ante Timmermans en Pieter Vermeersch.

De Collectie Vlaamse Gemeenschap streeft een correct en volledig beeld na van de kwalitatief hoogstaande kunst die vandaag in Vlaanderen wordt gemaakt en die relevant is binnen een internationale context. Kortom, deze collectie moet een goede representatie zijn van de sterke hedendaagse kunst die Vlaanderen te bieden heeft.

De aankopen ondersteunen de kunstenaars in kwestie niet enkel financieel. Door de opname van hun werk in deze collectie wordt ook het belang ervan erkend. Het positieve effect op de internationale uitstraling van hun oeuvre, is bijgevolg niet te onderschatten.

Minister van Cultuur Sven Gatz besliste om in 2016 vijf kunstwerken aan te kopen die zullen opgenomen worden in de Collectie Vlaamse Gemeenschap:

  • Anouk De Clercq ‘Thing’
  • Edith Dekyndt ‘Chronology of Tears’
  • Vincent Geyskens ‘Le Non-Réconcilié (Richmond)’
  • Ante Timmermans ‘Der Souffleur des Ichts’
  • Pieter Vermeersch 'Untitled'.

Om deze belangrijke opdracht grondig uit te voeren, is een goed onderbouwd aankoopbeleid nodig. De minister laat zich hiervoor adviseren door drie experten uit het kunstenveld.

De experten stelden bij hun opdracht vast dat het aankoopbeleid van de overheid zich in de voorbije tien jaren heeft gefocust op de verwerving van sleutelwerken en topstukken. Daarnaast heeft de overheid ook hedendaagse kunstwerken aan­gekocht, maar deze waren specifiek bestemd voor de collectie van het M HKA. Hierdoor was in de hedendaagse kunstverzameling van de Vlaamse Gemeenschap een lacune van tien jaar ontstaan, waardoor ze niet langer voldeed aan haar kernopdracht als overheidscollectie om een representa­tief beeld van het hedendaagse Vlaamse kunstenveld te bieden.

“Met de beslissing om het aankoopbeleid van hedendaagse kunstwerken voor de Collectie Vlaamse Gemeenschap opnieuw op te starten, met een jaarlijks budget van minstens € 100.000, wil ik de Collectie opnieuw actualiseren”, zegt minister Gatz. “Het moet onze ambitie zijn ze opnieuw tegemoet te doen komen aan de hoge standaard die geldt voor een dergelijke belangrijke, publieke kunstverzameling.”

Het voorstel van de adviserende commissie, waarmee de minister zich akkoord verklaarde, is een eerste aanzet om de vastgestelde lacune op te vullen. Andere belangrijke beleidslijnen, zoals het tijdig aankopen van werken uit jonge maar beloftevolle oeuvres, zullen in de komende jaren opgestart worden.