Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Feest voor het eervol ontslag van Jos Van Rillaer

31.03.2015
Jos Van Rillaer
Jos Van RillaerJos Van Rillaer

Op dinsdag 24 maart 2015 ging het feest voor het eervol ontslag van Jos Van Rillaer door in de Beursschouwburg. Meer dan 225 aanwezigen namen afscheid van de administrateur-generaal van Kunsten en Erfgoed: collega’s van de Vlaamse overheid en uit de sector en vele vrienden.

Het feest werd ingeleid door minister van Cultuur Sven Gatz. Een aantal (ex-)collega’s hebben hem met een persoonlijk eerbetoon in de bloemetjes gezet.

Zo had Luc Goossens (op pensioen, agentschap Sociaal cultureel Werk) het over zijn eerste tien jaar als bestuurssecretaris bij de dienst Volksontwikkelingswerk.

Mireille Deziron (Jobpunt Vlaanderen) en Chris Gadeyene (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media) belichtten zijn periode bij Algemene Zaken en Financiën waar hij mee aan de wieg stond van H.O.O.P (Homogene Organisatie en Ontwikkelingsplannen - het eerste grote reorganisatieproject dat Beter Bestuurlijk Beleid vooraf ging).

Stefaan De Ruyck (Kunstencentrum Voorruit) en Bart Dierick (Departement Cultuur Jeugd Sport en Media) hadden het over zijn terugkeer vanaf 1998 naar de administratie Cultuur, eerst als directeur-generaal bij Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en later als administrateur-generaal van Kunsten en Erfgoed.

Het officiële deel werd afsloten met een kort panelgesprek en een afscheidswoord van Jos Van Rillaer. 

Een lekkere receptie en een jazz optreden van Moonshine Orchestra zorgde voor een geslaagd afscheidsfeest.

​Fotoreportage (Henk Van hellem - Hans vander Linden)