Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Expertopleiding Cultuur in de Spiegel 2019-2020

03.06.2019

Muzische lessen, schoolvoorstellingen, mediaprojecten, erfgoeduitstappen, rondleidingen in musea, culturele reizen, kunstenaars in de klas, artistieke workshops, schrijfwedstrijden… 

Cultuur en onderwijs raken elkaar op vele plaatsen en manieren.

Heb je ervaring en inzichten in het leren met, over en door cultuur, maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is de expertopleiding Cultuur in de Spiegel van CANON Cultuurcel en Departement Cultuur, Jeugd en Media iets voor jou.

De opleiding biedt een antwoord op vragen als: Wat is cultuur nu precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren? Hoe sluit dat aan bij het onderwijs- en cultuurbeleid? Hoe fragiel is cultuur in tijden van competitie en competenties?

In de opleiding leer je niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid, maar krijg je ook input voor je eigen beroepspraktijk. Je leert bovendien mensen kennen die net als jij met hart en ziel met cultuureducatie bezig zijn. Dat maakt van dit initiatief naast een opleiding ook een lerend netwerk.

Voor wie: schooldirecteurs, beleidsmedewerkers, praktijkontwikkelaars, educatieve medewerkers, kunsteducatieve begeleiders, pedagogische begeleiders, leerkrachten… uit het brede veld van Onderwijs en Cultuur
Kostprijs: 250 euro (10 modules van 5 uur en begeleiding van persoonlijke paper)

Interesse? Je kunt je tot uiterlijk 14 juni kandidaat stellen. Meer info, programma en inschrijven.