Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 vandaag van start in Milaan

07.12.2017

Vandaag vinden de openingsfestiviteiten plaats voor het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 op het Europees cultuurforum in Milaan. Het Europees Jaar van het cultureel erfgoed plaatst de rijkdom van Europa's erfgoed in de schijnwerpers, en toont hoe het een gemeenschappelijk gevoel van identiteit bevordert en mee bouwt aan de toekomst van Europa.

Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor Navracsics gaf vandaag officieel het startschot voor het Europees Jaar van het cultureel erfgoed: "Cultureel erfgoed vormt mee de kern van de Europese manier van leven. Het bepaalt wie we zijn en geeft een gevoel van saamhorigheid. Cultureel erfgoed is niet alleen literatuur, kunst en voorwerpen, het zijn ook de ambachten die we leren, de verhalen die we vertellen, de gerechten die we eten en de films waar we naar kijken. We moeten ons cultureel erfgoed behouden en koesteren voor de volgende generaties. De festiviteiten dit jaar zullen een mooie gelegenheid zijn om iedereen, maar vooral jongeren, aan te moedigen om de rijke culturele verscheidenheid van Europa te ontdekken en ons allemaal bewust te worden van de plaats die het cultureel erfgoed inneemt in ons leven. Dankzij ons cultureel erfgoed kunnen wij het verleden begrijpen en bouwen aan onze toekomst."

De bijeenkomst van vandaag wordt bijgewoond door de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, de Estse minister van cultuur, Indrek Saar, die het Estse EU-voorzitterschap vertegenwoordigt, de Italiaanse minister van cultuur, Dario Franceschini, de voorzitter van de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement, Petra Kammerevert, en 800 vertegenwoordigers van de culturele sector en het maatschappelijk middenveld.

Het doel van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed is mensen bewuster te maken van het sociale en economische belang van cultureel erfgoed. Duizenden initiatieven en evenementen in heel Europa geven burgers van allerlei verschillende achtergronden de gelegenheid om deel te nemen. Het is de bedoeling een zo breed mogelijk publiek te bereiken, met name kinderen en jongeren, lokale gemeenschappen en mensen die zelden in contact komen met cultuur, om een gemeenschappelijk gevoel van betrokkenheid te bevorderen.

Projecten en initiatieven in de lidstaten, gemeenten en regio's van de EU worden aangevuld met grensoverschrijdende projecten gefinancierd door de EU. Zo organiseert de Commissie samen met de lidstaten de "Assises du Patrimoine", een prominent evenement van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed, waarmee de eerste stappen worden genomen in de uitvoering van een langetermijnactieplan van de EU voor cultuur en cultureel erfgoed. Dit is een vervolg op de besprekingen van de EU-leiders over onderwijs en cultuur die op 17 november in Göteborg hebben plaatsgevonden.

Volgens een nieuwe Eurobarometer-enquête die vandaag is uitgekomen vinden 8 op de 10 Europeanen cultureel erfgoed niet alleen voor hen persoonlijk belangrijk, maar ook voor hun gemeenschap, hun regio, hun land en de Europese Unie als geheel. Verreweg de meesten zijn trots op hun cultureel erfgoed, of dat zich nu in hun eigen regio of land of in een ander Europees land bevindt. Meer dan 7 op de 10 Europeanen vinden bovendien dat cultureel erfgoed hun levenskwaliteit kan verbeteren. Uit de enquête blijkt ook dat 9 op de 10 mensen vinden dat cultureel erfgoed aandacht moet krijgen op school. Driekwart van de Europeanen denkt dat vooral de lidstaten en de EU meer middelen moeten toewijzen om het cultureel erfgoed van Europa te beschermen.

Chronologisch overzicht

Van archeologische vindplaatsen tot hedendaagse architectuur, van middeleeuwse kastelen tot folkloristische tradities en kunstvormen, het cultureel erfgoed van Europa vormt mee de kern van het collectieve geheugen en de identiteit van de Europese burgers. Daarnaast creëert het cultureel erfgoed ook groei en werkgelegenheid in steden en regio's en is het een essentieel onderdeel van de uitwisselingen die Europa heeft met de rest van de wereld. 7,8 miljoen banen in de EU zijn indirect gekoppeld aan erfgoed (bijvoorbeeld in het toerisme, de tolkensector en beveiliging). Er zijn meer dan 300 000 mensen werkzaam in de culturele erfgoedsector van de EU, en met 453 locaties maakt Europa als regio bijna de helft van de Werelderfgoedlijst van Unesco uit.

Daarom vond de Commissie dat het cultureel erfgoed, juist nu culturele rijkdommen worden bedreigd en in conflictgebieden opzettelijk worden vernield, in 2018 een Europees Jaar verdiende. Het besluit van de Raad en het Europees Parlement waarin 2018 uitgeroepen werd tot Europees Jaar van het cultureel erfgoed is goedgekeurd op 17 mei 2017, op basis van het voorstel van de Commissie van 30 augustus 2016.

Het Europees cultuurforum, waar het Europees Jaar van het cultureel erfgoed vandaag wordt gelanceerd, is een prominent tweejaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door de Europese Commissie. Het vergroot de zichtbaarheid van de Europese culturele samenwerking, brengt belangrijke spelers van de sector bijeen, maakt de balans op van de uitvoering van de Europese agenda voor cultuur en stimuleert het debat over het cultuurbeleid en culturele initiatieven van de EU. Naast de lancering van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 zal het forum dit jaar ook stilstaan bij de rol van cultuur bij het aanpakken van Europese en mondiale uitdagingen, alsook de bijdrage van cultuur en creativiteit aan de lokale en regionale sociaal-economische ontwikkeling.

 

In Vlaanderen

Ook in Vlaanderen ging afgelopen maand het Europees Erfgoedjaar van start: op 21 november stelden de Vlaamse overheid, FARO en Herita hun concrete plannen en stimulansen voor. De presentaties van die namiddag zijn nu ook online ter beschikking.

Plan je een activiteit of project? Of wil je meer informatie? Ga dan naar de website van het Europees Erfgoedjaar 2018.

 

Meer informatie