Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Erfgoeddoel.be live

17.03.2015

Voor het eerst verenigen een twintigtal erfgoedinstellingen zich onder de campagne Erfgoeddoel.be. Samen vragen ze aandacht voor het feit dat ook erfgoed een goed doel is. En dat de noden in deze sector hoog zijn.

 

Erfgoedzorg – het werk achter de schermen, behoud, beheer, registratie, restauratie, onderzoek, enz. – kost geld. Bovendien zijn deze investeringen niet altijd even zichtbaar of ‘sexy’ voor beleidsmakers. Toch zijn ze broodnodig, om het verval tegen te gaan én om het publiek (nog) beter te kunnen bedienen.

Deze erfgoeddoel-campagne wil iedereen die in erfgoed geïnteresseerd is uitnodigen om zijn of haar goede doel te vinden, en zich er – op de een of andere manier – mee te verbinden. Die relatie start op www.erfgoeddoel.be.


FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, is de organisator van de Erfgoeddoelcampagne i.s.m. de partners die als erfgoeddoel op de website staan. De campagne loopt in het kader van de jaarlijkse Erfgoeddag. Op zondag 26 april 2015 is de Erfgoeddag met als thema dit jaar ‘ERF!’ al aan zijn vijftiende editie toe.