Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Eén miljoen euro voor het doorgeven van vakmanschap

06.12.2018
Eén miljoen euro voor het doorgeven van vakmanschap
Eén miljoen euro voor het doorgeven van vakmanschapEén miljoen euro voor het doorgeven van vakmanschap

​De Vlaamse minister van Cultuur kent 27 beurzen toe voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject. De beurzen geven vakmensen ruimte om een aantal maanden tot twee jaar intensief samen te werken met iemand die bij hen de stiel wil leren. Zowel meester als leerling(en) ontvangen een stuk van de beurs, samen voor een bedrag van maximaal 2.000 euro per maand. De beurzen hebben een looptijd van maximaal twee jaar. De geselecteerde trajecten zijn goed voor een totaal subsidiebedrag van één miljoen euro. ​

De trajecten tonen aan dat er in Vlaanderen een grote rijkdom is aan divers vakmanschap. Een aantal beurzen gaat naar beoefenaars van ambachten zoal smeden, artisanaal borduren of meubelen maken. Oude praktijken leiden ook vaak tot nieuwe creaties, wat tot uiting komt in een aantal trajecten rond juwelen maken of mode. Er is in Vlaanderen ook heel wat knowhow aanwezig over het in stand houden van ons cultureel erfgoed. Zo werd een traject geselecteerd dat focust op de overdracht van kennis en vaardigheden rond glasschilderkunst. En als regio van bourgondiërs mag ook eten en drinken niet ontbreken. Zo zijn er veelbelovende trajecten rond craftbrewing, likeurstoken en ambachtelijk broodbakken.

De minister ziet vakmanschap ook cultuurbreed, met interessante trajecten uit de podiumkunsten, zoals clown-acts, figurentheater of kruisbestuivingen tussen vechtkunsten en hedendaagse dans. Ook in vakmanschap dat migranten naar Vlaanderen meebrengen, zoals Afghaans borduren of vocale tradities uit het Midden-Oosten, zullen leerlingen door meesters worden begeleid. 

Met dit beurzensysteem, waarvoor nu de eerste 27 beurzen zijn toegekend, geeft de minister een stevige impuls aan het beleid rond immaterieel cultureel erfgoed en speelt hij in op de vernieuwde belangstelling voor vakmanschap. Vlaanderen is een regio van ‘baanbrekend vakmanschap’, vol niet-tastbaar erfgoed dat in hoofden en handen van mensen zit. Het is dan ook belangrijk om dit waardevolle, maar kwetsbare vakmanschap door te geven aan volgende generaties. Alleen op die manier kunnen we het leven houden.

Overzicht beurzen vakmanschap