Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt voor: Jaarverslag 2018

29.03.2019

Met het vernieuwde jaarverslag brengen we een bloemlezing van een aantal van de belangrijkste initiatieven die in 2018 op ons departement werden genomen, uitgewerkt en uitgevoerd. De inhoudelijke rode draad is Transitie, zowel in het beleid als in de interne werking van het departement.

 

2018 was een belangrijk jaar voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Onze hele organisatie ging door een belangrijke transitie. Een nieuwe structuur, maar ook een nieuwe cultuur binnen de organisatie, in het teken van een optimale dienstverlening.

Tegelijkertijd ging het werk uiteraard onverminderd verder. Als departement hielden we de vinger aan de pols en speelden we in op een veranderend beleidslandschap. Vanuit de verschillende afdelingen werden ook tal van nieuwe, innoverende, projecten opgestart. Ook op internationaal vlak zetten we nieuwe en boeiende stappen.

We willen met het jaarverslag graag informeren maar ook inspireren, en ook een blik geven achter de schermen van een Vlaamse administratie, die elke dag hard werkt met en voor alle belanghebbenden: de Vlaamse Regering, de minister, alle actoren in het veld en natuurlijk ook de burger.

>> Lees het Jaarverslag 2018.