Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Deadline tweede indienronde projectsubsidies en beurzen Kunstendecreet op 15 mei 2020

16.04.2020

Tijdens de eerste aanvraagronde van 2020 binnen het Kunstendecreet werd het volledige subsidiebudget besteed voor projectsubsidies en beurzen. Bij de begrotingsaanpassing begin april werd echter 4 miljoen euro vrijgemaakt. Hierdoor is een tweede aanvraagronde voor 2020 met uiterste indiendatum 15 mei 2020 mogelijk gemaakt.

Omwille van de specifieke omstandigheden n.a.v. de Corona-crisis heeft de minister beslist om voor deze ronde enkel de subsidielijnen voor kortlopende beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars (PSIK) en projectsubsidies voor organisaties (PSOR) open te stellen.

Het gaat hierbij om aanvragen die starten vanaf 1 september t.e.m. 31 december 2020 en die een looptijd hebben van maximum 1 jaar. Een aanvraag voor een kortlopende beurs, een projectsubsidie voor een individuele kunstenaar of een projectsubsidie voor een organisatie kan ingediend worden via KIOSK vanaf maandag 27 april. Het dossier kan intussen in KIOSK wel al voorbereid worden maar het effectief indienen kan pas vanaf 27 april en dit tot uiterlijk 15 mei.

Een kortlopende beurs bedraagt 5.000 of 10.000 euro en kan voor een looptijd van 3, 6, 9 of 12 maanden aangevraagd worden. De verhouding tussen het gevraagde bedrag, de looptijd en de artistieke ontwikkeling die de aanvrager wil doormaken, moet toegelicht worden in de aanvraag.

Een projectsubsidie wordt getoetst aan generieke en functie-specifieke criteria. Er is geen maximum bedrag bepaald voor de aanvraag maar de looptijd van het project is beperkt tot 1 jaar.

De beoordelingscommissies zullen een advies geven op basis van de criteria die gelden voor kortlopende beurzen en projecten.

De beslissing over deze aanvragen zal uiterlijk op 15 september 2020 genomen worden.

Lees meer over deze subsidielijnen.