Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Deadline aanvraag cultureel-erfgoedprojecten

22.02.2018

Uiterlijk op 1 maart 2018 kunnen aanvragen ingediend worden voor projecten die starten in de tweede jaarhelft van 2018.

 

Subsidies kunnen aangevraagd worden voor:

  • ontwikkelingsgerichte projecten: via nieuwe ontwikkelingen kunnen cultureel-erfgoedorganisaties de zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed verbeteren of inspelen op nieuwe tendensen en methodieken
  • niet-periodieke publicaties: met deze subsidies wordt reflectie over cultureel erfgoed gestimuleerd, bv. via een catalogus bij een tentoonstelling of een beschouwend werk rond een bepaalde type cultureel erfgoed
  • internationale projecten: hiermee moedigt de Vlaamse overheid internationale samenwerking, uitwisseling en expertisevorming aan
  • internationale cofinancieringsprojecten: deze subsidielijn realiseert de cofinanciering die vereist is bij sommige internationale projecten (bv. projectaanvragen bij de Europese Unie).

 


 

2018 is het laatste jaar waarin projectsubsidies aangevraagd kunnen worden op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. Structureel gesubsidieerde organisaties komen niet in aanmerking voor de subsidiëring van ontwikkelingsgerichte projecten en niet-periodieke publicaties.

Vanaf 2019 zijn projectsubsidies mogelijk op basis van het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017.