Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Datamigratie uit DONNET succesvol afgerond

26.03.2020
Datamigratie uit DONNET succesvol afgerond
Datamigratie uit DONNET succesvol afgerondDatamigratie uit DONNET succesvol afgerond

Midden maart werd de datamigratie naar het Erfgoedregister voor alle 189 DONNET-collecties succesvol afgerond. Erfgoedcollecties kunnen meteen aan de slag in het Erfgoedregister.

De 59.500 nieuwe gegevens uit Antwerpen zijn nog niet zichtbaar op de publiekswebsite www.erfgoedplus.be. DONNET kende geen publieke ontsluiting, maar met het Erfgoedregister is dat nu wel mogelijk. We laten die beslissing aan de betrokken erfgoedcollecties. Zij kunnen de gegevens nog snel overlopen vooraleer vrij te geven.

De datamigratie zorgt alvast voor een concrete meerwaarde. Bovendien worden de gegevens ook verder gedeeld met Europeana, het Europese platform voor erfgoedinformatie uit het hele continent.


Waarom deze migratie?

De erfgoeddatabank DONNET (Qi, firma Keepthinking) werd door Provincie Antwerpen ontwikkeld. Met de overdracht van de provinciale bevoegdheden op 1 januari 2018 werd ook DONNET binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media ondergebracht. Voor de duur van de transitieperiode (2018-2019) werd de databank binnen het departement beheerd en ondersteund.

Naar aanleiding van de studieopdracht ‘Plan Integratie Erfgoeddatabanken’ (Delaware 2019) werd besloten om de werking van DONNET naar het einde van 2019 uit te doven. Om continuïteit in registratie te waarborgen, werden alle data van kerkfabrieken en lokale collecties uit provincie Antwerpen overgezet naar Erfgoedplus.be (Erfgoedregister). Voor de museale collecties werd Erfgoedinzicht als oplossing naar voor geschoven.


Hoe werd de migratie aangepakt?

Begin december startte een intensief proces om 59.500 gegevens uit 189 collecties stapsgewijs over te zetten naar het Erfgoedregister, het online collectiebeheerssysteem van Erfgoedplus.be. Daarvoor werden eerst de gegevens met gekoppelde afbeeldingen uit DONNET gehaald.

Aanvullend startte een kwantitatieve en kwalitatieve analyse op erfgoedcollecties en hun concrete datasets. Op basis van die analyse werd onderzocht welke stappen en technische middelen nodig bleken om de datamigratie correct en zonder dataverlies uit te voeren. Alleen collecties mét datasets in DONNET kwamen in aanmerking voor de uiteindelijke migratie. Vervolgens volgde een collectiebeschrijving in Archiefbank Vlaanderen en een koppeling met een nieuwe collectie in het Erfgoedregister.

Voorafgaand en na elke conversie controleerde men de datasets nauwgezet. Wekelijks ging men aan de slag met een beheersbaar aantal collecties. Dat arbeidsintensieve proces werd over enkele maanden uitgespreid.


Meer weten?