Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Cultuur in cijfers

09.10.2017
VRIND 2017
VRIND 2017VRIND 2017

VRIND, de Vlaamse Regionale Indicatoren, is een jaarlijks rapport over de resultaten van het Vlaamse beleid en de impact hiervan op de samenleving en de omgeving. Het rapport verzamelt de recente sociaal-culturele, economische, ecologische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en vergelijkt die trends met andere Europese landen.

VRIND 2017 geeft aan de hand van cijfermateriaal een beeld van wat de Vlaamse overheid doet, op welke beleidsdomeinen ze actief is en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. 

Enkele vastellingen:

  • De Vlaming geniet van een hoge levensstandaard, meer gezonde levensjaren en een hoge tevredenheid met de eigen levenssituatie. Toch blijven Vlamingen eerder pessimistisch naar de toekomst kijken.
  • De maatschappelijke participatie gaat er niet op achteruit. De helft van de Vlamingen is minstens actief lid in een vereniging, een vijfde doet vrijwilligerswerk en de helft springt wel eens in als mantelzorger. Daarnaast blijkt de culturele en sportparticipatie erop vooruit te gaan.

 

Cultuur en Vrije tijd

Museumbezoek: circa 3 miljoen bezoekers in 2016, +0,8 miljoen ten opzichte van 2009Het deel Cultuur en Vrije Tijd beschrijft het culturele aanbod en participatie, zowel globaal als specifiek voor kunsten, cultureel erfgoed en sociaal-cultureel werk. Naast het aanbod en de participatie worden belangrijke transversale thema’s besproken zoals cultuureducatie, digitalisering of internationaal cultuurbeleid. Ook worden enkele economische aspecten van cultuur behandeld.

 

VRIND 2017

VRIND is een gemeenschappelijk project van alle diensten van de Vlaamse administratie en de bevoegde ministers, gecoördineerd door de voormalige Studiedienst van de Vlaamse Regering.

De resultaten van de jongste editie zijn te raadplegen via de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Het boek kan gratis besteld worden via het loket van publicaties van de Vlaamse overheid.