Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Conceptnota vrijwilligerswerk goedgekeurd

29.02.2016
Week van de Vrijwilliger
Week van de VrijwilligerWeek van de Vrijwilliger

De Vlaamse Regering heeft ingestemd met de conceptnota 'Gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid'.

Vrijwilligerswerk is een essentieel onderdeel van onze samenleving: in vele verschillende domeinen nemen vrijwilligers een cruciale rol op. Vrijwilligers zijn noodzakelijk en bepalen in grote mate het sociale weefsel en samenhang. Tussen het vrijwilligerswerk en de reguliere arbeid gaapt op dit ogenblik nog een kloof, waardoor vele functies binnen de non-profit zich ergens in een grijze zone bevinden. 

Persbericht

Conceptnota vrijwilligerswerk goedgekeurd