Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Brexit: stand van zaken en impact op de cultuursector

03.06.2019

De brexit zal op de Vlaamse cultuursector over het algemeen geen al te grote impact hebben. Voor de bestaande en geplande uitwisselingen en samenwerkingen op cultureel vlak is wel een toename van financiële en administratieve lasten te verwachten, maar die zal sterk afhangen van het soort brexit dat onderhandeld wordt.

Zoals je wellicht weet, besliste de Europese Raad in april om de brexit uit te stellen tot 31 oktober 2019. Welke vorm de brexit uiteindelijk zal aannemen - het spook van een no-dealbrexit duikt na het recente ontslag van de Britse premier May immers weer op - en hoe de onderlinge relaties daarna zullen verlopen, is nog niet duidelijk.  In elk geval willen de 27 EU-leiders een harde brexit koste wat het kost vermijden.

De Vlaamse overheid heeft – voor zover mogelijk – de nodige voorbereidingen getroffen. Zo heeft Flanders Investment and Trade een brexitplan uitgewerkt en is er een brexitcoördinator aangesteld. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media volgt de evoluties op de voet  en levert waar nodig een bijdrage aan de verschillende coördinatie-instrumenten, zowel op Vlaams als federaal niveau. Heb je als organisatie of individu uit de cultuursector vragen over de brexit, dan kun je terecht bij Cultuurloket.