Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Biercultuur in België door de UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed

30.11.2016
Biercultuur
BiercultuurBiercultuur

De biercultuur in België werd opgenomen in de UNESCO-lijst van cultureel immaterieel erfgoed. Dit is het gevolg van de erkenning door het “Intergouvernementeel Comité voor de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed” op 30 november 2016  in Addis Abeba (Ethiopië).

"Immaterieel cultureel erfgoed omvat alle tradities, gebruiken, gewoonten en technieken die we vandaag koesteren en willen doorgeven aan de volgende generaties, en die uiting geven aan een culturele identiteit en diversiteit”,  aldus de UNESCO-Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed uit 2003.

De biercultuur in België is dan ook terecht in de UNESCO-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed opgenomen. Het is immers een traditie die sinds mensenheugenis en tot op de dag van vandaag in heel het land beleefd wordt. Bier heeft in België in al zijn diversiteit een plaats in cafés, in de woonkamer, bij feesten en evenementen, in de gastronomie en op zoveel andere plaatsen. De biercultuur maakt dan ook deel uit van de identiteit en het cultureel erfgoed van heel het land.

Maar het zijn vooral de talrijke maatregelen door tal van organisaties en instellingen die een garantie bieden dat de biercultuur ook op lange termijn blijft bestaan, die de UNESCO ertoe hebben aangezet om de biercultuur in België te erkennen. In haar beslissing werd in dit verband uitdrukkelijk verwezen naar het feit dat deze biercultuur zich steeds weer aanpast aan een veranderende maatschappij en dat de nodige maatregelen genomen worden om overmatig alcoholgebruik te bestrijden.

De Duitstalige Gemeenschap had, in naam van de drie Belgische taalgemeenschappen, het dossier bij de UNESCO ingediend. De evaluatie van het dossier duurde anderhalf jaar in en was een van de weinige dossiers dat door de strenge selectieprocedure geraakte.

Meer informatie over de borging van de Biercultuur in België is te vinden op het platform www.immaterieelerfgoed.be.