Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Biënnale van Venetië 2021: zes kandidaten geselecteerd

06.04.2020

In het kader van de selectieprocedure voor de invulling van het Belgisch paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten in 2021, heeft de jury zes kandidaten geselecteerd om als curator een tentoonstellingsconcept en kunstenaar(s) voor te stellen, op basis waarvan de jury later één voorstel zal kiezen.

Bij de selectie heeft de jury rekening gehouden met de opdracht en met een aantal bijkomende voorwaarden.

De opdracht vanuit de Vlaamse overheid: een sterk inhoudelijk concept kunnen ontwikkelen dat meerlagig maar visueel leesbaar is, bijdraagt aan de actuele kunsten en zijn discours, en relevant is voor het Belgisch paviljoen.

Bijkomende voorwaarden:

 • De curator is verbonden met het Vlaamse kunstgebeuren met een open blik op de wereld.
 • De curator heeft voeling met de beeldende kunsten in zijn brede actuele verschijningsvormen en/of zijn relaties met andere disciplines.
 • De curator heeft voldoende ervaring met tentoonstellingen op dit internationale niveau. Uit zijn/haar cv moet blijken dat hij/zij een dergelijk project aankan.
 • De jury vat het begrip curator (of curatorschap) breed op, het kan bijvoorbeeld ook een kunstenaar zijn of een collectief.
 • De curator moet aantonen dat het project kan gerealiseerd worden met de noodzakelijke organisatorische, technische, financiële, communicatieve en artistieke expertise.
 • De curator zorgt voor algemene samenhang in het project (artistiek, productioneel, communicatief, financieel) en in het team.
 • De curator is bereid om in overleg te gaan met de overheid over de landelijke en internationale communicatie van het tentoonstellingsproject.

Op basis van deze voorwaarden, selecteerde de jury in consensus zes kandidaten. Deze gingen allen in op de vraag om een voorstel in te dienen. Het gaat om volgende kandidaten:

 • Heidi Ballet
 • Till-Holger Borchert & Michel Dewilde
 • Enough Room for Space
 • Zoë Gray
 • Christophe Slagmuylder
 • Hilde Teerlinck

 

In de loop van mei wordt bekend gemaakt wie het project voor het Belgisch paviljoen mag uitwerken voor de Biënnale van Venetië in 2021.