Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Beleidsnota Cultuur 2014-2019

28.10.2014

De beleidsnota Cultuur voor de regeerperiode 2014-2019 werd geagendeerd op de Vlaamse Regering en overgemaakt aan het Vlaams Parlement. 

Beleidsnota Cultuur 2014-2019 (Sven Gatz)

De Beleidsnota Cultuur is de weergave van de beleidsvisie van de Vlaams minister van Cultuur voor de gehele legislatuur en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement. 

De beleidsnota geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer.