Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Afslanking provincies goedgekeurd

30.05.2016

De Vlaamse regering heeft op 27 mei 2016 een akkoord bereikt over de afslanking van de provincies. Zoals afgesproken in het regeerakkoord zullen de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, cultuur… meer uitoefenen. De provincies krijgen een jaar extra om de bevoegdheden over te dragen naar de Vlaamse of lokale overheid.

De definitieve contouren voor de afslanking van de provincies werden vrijdag vastgelegd. Vandaag zijn er nog te veel verschillende bestuursniveaus met dezelfde taken bezig. De Vlaamse Regering streeft daarom naar een efficiëntere en slagkrachtigere overheid met sterke lokale besturen en een sterk Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de provincies niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, cultuur… uitoefenen. Het personeel en de infrastructuur wordt overgedragen aan de Vlaamse of lokale overheid, met respect en de nodige garanties voor het personeel. Dat is een jaar later dan gepland zodat alles decretaal geregeld kan worden en zodat de provinciebesturen voldoende tijd krijgen om alles in orde te brengen.

Voor het cultureel-erfgoedbeleid houdt dit onder meer in dat de provinciale instellingen geïntegreerd worden binnen het lokale bestuursniveau of de Vlaamse overheid en dat de taken en instrumenten van de provincies zoals depotbeleid en consulentschap worden opgenomen door Vlaanderen.

Over het voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. Vervolgens keurt de Vlaamse Regering definitief goed en wordt het ontwerp van decreet ingediend in het Vlaams Parlement.