Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Advies over de uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed

14.03.2014

Op 21 februari 2014 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies uit over de uitvoe

Op 21 februari 2014 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies uit over de uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed.