Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Aanvragen werkingssubsidies voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid in 2015 – belangrijke mededeling

08.12.2014

Voor de volgende jaren moet er rekening gehouden worden met de moeilijk blijvende budgettaire context, waarbij er geen extra middelen beschikbaar zullen zijn voor nieuwe subsidies voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid. De Vlaamse Regering heeft daarom op 28 november 2014 reeds beslist om in 2015 geen werkingssubsidies te zullen toekennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de beleidsperiode 2016-2020.

Door deze beslissing nu te nemen wil de Vlaamse Regering vermijden dat er nieuwe aanvragen worden ingediend terwijl er geen middelen beschikbaar zijn om deze te honoreren. Een aanvraag opmaken vereist heel wat inzet van de deelnemende gemeenten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Door deze beslissing tijdig bekend te maken, kunnen onnodige inspanningen volgend jaar vermeden worden. Gemeenten die de intentie hebben om een aanvraagdossier in te dienen kunnen dit doen in 2016 voor de beleidsperiode 2017-2020