Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

936.000 euro voor de eerste ronde cultureel-erfgoedprojecten in 2020

21.02.2020

De Vlaamse minister van Cultuur nam een definitieve beslissing over de projectsubsidies cultureel erfgoed voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van 2020. 12 projecten ontvangen in totaal 936.000 euro aan subsidies. 

Het Cultureelerfgoeddecreet voorziet twee mogelijkheden voor projectsubsidies: projecten rond cultureel-erfgoedwerking op landelijk of internationaal niveau en internationale projecten die cofinanciering vereisen. 

In de eerste ronde van 2020 werden 17 ontvankelijke projecten ingediend, waarvan 12 projecten werden goedgekeurd. Het betreft projecten rond cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau, zoals internationale tentoonstellingen, projecten met focus op behoud en beheer, en digitaliseringsprojecten. Er waren geen aanvragen voor internationale projecten die cofinanciering vereisen.

Dankzij deze projectsubsidies kunnen diverse organisaties waardevolle projecten met een landelijke relevantie realiseren.