Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

4.019.973,07 euro voor eerste ronde projectsubsidies Kunstendecreet

15.01.2020

De Vlaamse minister van Cultuur heeft principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde van 2020 met betrekking tot kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties.

Voor deze eerste ronde werden 602 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om het volledige bedrag, in de begroting voorzien voor 2020, al vrij te maken zodat 77 beursaanvragen en 96 projectaanvragen kunnen worden ondersteund voor een totaalbedrag van 4.019.973,07 euro waarvan:

  • 66 kortlopende beurzen: 610.000 euro
  • 11 meerjarige beurzen: 280.000 euro
  • 47 projecten van individuele kunstenaars: 1.354.007,33 euro
  • 49 projecten van organisaties: 1.775.965,74 euro

410 aanvragen kregen een positief advies (Zeer Goed / Goed / Voldoende); 187 aanvragen werden door de 32 beoordelingscommissies Zeer Goed bevonden, samen goed voor 5.169.775,93 euro.

Volgende projecten en beurzen ontvangen een subsidie:

  1. alle beurzen, voor zover zij als ‘zeer goed’ zijn beoordeeld
  2. alle projecten, uitgezonderd aanvragen van organisaties die een structurele subsidie ontvangen, voor zover zij als 'zeer goed' zijn beoordeeld, met dien verstande dat aanvragen voor meer dan 1 jaar én voor een adviesbedrag van meer dan 100.000 euro werden teruggebracht naar 1 jaar, en dat alle geadviseerde bedragen werden verminderd met 10%.

Bekijk het volledige overzicht van toegekende projectsubsidies en beurzen.

Momenteel is het nog niet duidelijk of en hoeveel middelen zullen gevonden worden voor een 2de ronde projectsubsidies en beurzen. Daarom volgt er geen oproep voor een 2de ronde op 15 maart.

Het beschikbaar bedrag zal pas bekend zijn na de begrotingscontrole in april. Desgevallend volgt er daarna een nieuwe oproep.