Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

400.000 euro voor projecten Europees Erfgoedjaar

23.11.2017
Memorial Museum Passchendaele 1917
Memorial Museum Passchendaele 1917Memorial Museum Passchendaele 1917

2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Met dit initiatief wil Europa de culturele diversiteit promoten, de economische meerwaarde van erfgoed én het belang daarvan voor de externe betrekkingen van de EU, illustreren. Het doel is om mensen bewuster te maken van de Europese geschiedenis en waarden, en het gevoel van Europese identiteit te versterken. Tegelijkertijd vestigt het de aandacht op de mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt.

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed en Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur zullen ter gelegenheid van het Europees jaar gezamenlijk projecten subsidiëren om impulsen te geven aan bottom-up initiatieven uit de brede erfgoedsector. De focus van de projectsubsidies ligt op participatie en educatie.

Inspiratie voor projecten kan gehaald worden uit de tien initiatieven die de Europese Commissie zelf neemt tijdens dit jaar, en die geclusterd zijn rond de thema's: engagement, waarde, bescherming en innovatie.

 • Engagement: burgers betrekken bij erfgoed: het dichter bij de mensen brengen van ons rijke erfgoed en gedeelde waarden – erfgoed op school: het ontdekken van erfgoed op jonge leeftijd – jeugd voor erfgoed: het engageren van de jongere generatie
 • Waarde: waarde van erfgoed promoten: nieuwe bestemmingen en gebruik voor erfgoed: her-denken van industriële, religieuze of militaire sites – toerisme en erfgoed: promoten van duurzaam cultureel toerisme
 • Bescherming: bevorderen van behoud en bescherming van erfgoed: koesteren en verzorgen van erfgoed: ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor ingrepen in de historische omgeving en op erfgoedsites – erfgoed in gevaar: strijd tegen illegale handel in erfgoed en risicomanagement op erfgoedsites
 • Innovatie: stimuleren van innovatie: erfgoedgerelateerde vaardigheden: versterken van educatie en vorming voor traditionele en nieuwe beroepen – erfgoed voor iedereen: participatie en sociale innovatie aanmoedigen – wetenschap voor erfgoed: gebruik maken van onderzoek, innovatie, wetenschap en technologie voor een betere conservatie en presentatie van erfgoed.

Zowel voor onroerend als voor cultureel erfgoed wordt 200.000 euro voorzien. dit maakt een totaal van 400.000 euro. Per project kan er een subsidie gevraagd worden die ligt tussen de 10.000 en 25.000 euro. De concrete doelstellingen zijn:

 • het verhogen van het draagvlak voor de zorg voor erfgoed
 • het bevorderen van de samenwerking tussen diverse actoren
 • het stimuleren van de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg

De subsidie kan aangevraagd worden door:

 • een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
 • een erkend onroerenderfgoeddepot
 • een onroerenderfgoedgemeente
 • een intergemeentelijk samenwerkingsverband met een cultureel-erfgoedconvenant
 • de cultureel-erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen vanuit het uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten
 • een regionaal ingedeeld museum, archief of erfgoedbibliotheek.

 

Alle informatie op www.europeeserfgoedjaar2018.be