Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

3.446.000 euro subsidies voor het realiseren van Vlaamse beleidsprioriteiten

25.04.2014
Het depot in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename (c) Maurice Cornelis
Het depot in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename (c) Maurice CornelisHet depot in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename (c) Maurice Cornelis

De Vlaamse Regering kent 3.446.000 euro subsidies toe aan de provincies en aan de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen voor het realiseren van Vlaamse beleidsprioriteiten voor het cultureel-erfgoedbeleid tijdens de periode 2014-2019. Met de subsidies voor het realiseren van de Vlaamse beleidsprioriteiten moedigt de Vlaamse overheid de provincies en de vijf steden aan om binnen de geformuleerde doelstellingen op maat een eigen lokaal cultureel-erfgoedbeleid te voeren.

Werkingssubsidies 2014-2019


De Vlaamse Regering heeft 25 april 2014 beslist om een werkingssubsidie toe te kennen aan de provincies en aan de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen voor het realiseren van de Vlaamse beleidsprioriteiten tijdens de periode 2014-2019. Het totale budget hiervoor bedraagt 3.446.000 euro per jaar.

 

 

Subsidie 2014-2019

Provincie Antwerpen

431.807

Provincie Limburg

226.327

Provincie Oost-Vlaanderen

372.325

Provincie Vlaams-Brabant

270.931

Provincie West-Vlaanderen

284.610

Stad Antwerpen

524.000

Stad Brugge

470.000

Stad Gent

432.000

Stad Leuven

218.000

Stad Mechelen

216.000

Totaal

3.446.000

 

Het is de eerste keer dat de Vlaamse Regering een werkingssubsidie kon toekennen voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. De provincies en betrokken steden kregen vroeger een subsidie op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008. De manier van subsidiëren werd veranderd onder invloed van het Planlastendecreet. De cultureel-erfgoedconvenants die in 2009 gesloten werden met de provincies en de vijf steden lopen met de toekenning van de nieuwe werkingssubsidie ten einde.


Realiseren van de Vlaamse beleidsprioriteiten

De jaarlijkse werkingssubsidie wordt toegekend voor de realisatie van Vlaamse beleidsprioriteiten. Door middel van de Vlaamse beleidsprioriteiten duidt de Vlaamse overheid aan waar ze het raakvlak ziet tussen het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid en het lokale of regionale beleid. De Vlaamse overheid legt met haar beleidsprioriteiten enkel de ruimere doelstellingen vast. De provincies en steden beschikken over meer beleidsvrijheid bij de invulling ervan en kunnen op maat een cultureel-erfgoedbeleid voeren. Ze hebben aangegeven in hun meerjarenplanning hoe zij deze realiseren vanuit de eigen noden en behoeften.


Beleidsprioriteiten voor het regionale cultureel-erfgoedbeleid

In de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het regionale cultureel-erfgoedbeleid van de provincies staat de depotproblematiek centraal. Er wordt gevraagd om een netwerk te realiseren van cultureel-erfgoeddepots en een dienstverlening te realiseren met het oog op het verbeteren van het bewaren van cultureel erfgoed. Aan de provincies wordt ook gevraagd om in te zetten op digitaal cultureel erfgoed door overkoepelende initiatieven te nemen die helpen bij het digitaliseren van cultureel erfgoed en het gezamenlijk zichtbaar maken ervan via gemeenschappelijke platforms.


Beleidsprioriteiten voor het lokale cultureel-erfgoedbeleid

Met de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokale cultureel-erfgoedbeleid van de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen wordt prioritair aandacht gevraagd voor digitaal cultureel erfgoed, religieus cultureel erfgoed, archivalisch cultureel erfgoed en de vrijwilligerswerking, die cruciaal is in het lokale cultureel-erfgoedveld.